Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Aktuality

Aktuality


břehule
  16. 12. 2010 - Lanovka přes první zónu Národního parku Šumava na Hraničník, rozšíření silnice z Nové Pece na Zadní Zvonkovou, golfové hřiště ve Stožci, velký lyžařský areál na Špičáku nebo sjezdovka na Boubíně. To jsou jen některé z kontroverzních projektů zahrnutých v rozvojové koncepci, podle které se budou tvořit nové územní plány. 17. prosinec je posledním dnem, kdy se může veřejnost vyjádřit k Zásadám územního rozvoje Jihočeského kraje (dále ZÚR), v nichž je koncepce zahrnutá. Ekologické organizace varují, že se kvůli ní přemění jižní část Šumavy na lunapark. Více v tiskové zprávě.

nová skládačka Špičák
15. 10. 2010 - Konečný návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje připravený k veřejnému projednání je na světě. Jeho konečný návrh je značně ovlivněn výsledky dohodovacího řízení o řešení rozporů vedeného ještě prozatímní ministryní Rut Bízkovou. Konečná verze návrhu je bohužel velkým ústupkem Ministerstva životního prostředí, a to i co se týče záměrů v Boleticích. Méně » Více »

Lyžařský areál Špičák byl přesunut do územní rezervy, což plně odpovídá vyjádření hejtmana Zimoly. Špičák podle něj není v centru politického zájmu, zcela však z územních plánů kraje nezmizí. Kromě toho počítá návrh ZÚR ve VÚ Boletice s úložištěm jaderného odpadu, proto je zde počítáno s rozsáhlou asanací dotčeného území. Požadavky vycházející z návrhu se promítly i do návrhu nového územního plánu VÚ Boletice, ke stažení zde: Návrh ZÚR a posouzení SEA zde:

mapa
  27. 8. 2010 - Újezdní úřad Vojenský újezd Boletice vyvěsil na svou úřední desku veřejnou část Návrhu zadání Územního plánu VÚ Boletice. Návrh zadání je ke stažení na stránkách http://www.vojujezd-boletice.cz/:

boletice
  16. 6. 2010 - V pondělí 7. června 2010 v Českých Budějovicích představila Calla Sociologickou studii "VOJENSKÉ ÚZEMÍ BOLETICE A JEHO OKOLÍ" kterou zpracovala paní Mgr. Eliška Novotná z VŠE v Jindřichově Hradci. Studii prezentovala paní Novotná, následující besedu moderoval Jiří Guth. Výsledky studie potvrdily, že sociální zdroje vojenského újezdu a jeho blízkého okolí jsou pro případný rozvoj omezené a postoj představitelů sousedních obcí k turistickým záměrům typu skiareál Špičák nejednotný. Studie je ke stažení zde:

obálka letáku
 

18. 12. 2009 - Jihočeský vojenský výcvikový prostor Boletice představuje mimořádně hodnotné území s výjimečnými přírodními podmínkami. Správa úložišť radioaktivních odpadů ale zvažuje, že by zde bylo vhodné místo pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. Vydali jsme informační leták shrnující tuto problematiku. Ke stažení zde (pdf, 269 kB) .


nová skládačka Špičák
14. 11. 2009 - V diskusi o budoucím využití vojenského prostoru v Boleticích nedává Calla přednost armádě před turisty, jak by se mohlo zdát z článku otištěném v Právu 5. listopadu. Na území se nachází mnoho velmi cenných přírodních lokalit s řadou chráněných rostlin a živočichů. Nedovedeme si představit vyrubání sjezdovek na svazích Špičáku pro plánovaný velký lyžařský areál ani jiné formy tzv. tvrdé turistiky, hlubinné úložiště radioaktivních odpadů či živelnou zástavbu této unikátní oblasti. Méně » Více »

Ale zpřístupnění území pro pěší, cyklisty či běžkaře při citlivém směřování mimo nejcennější oblasti vnímáme jako přínos. Rádi bychom připomněli, že Calla přivítala otevření jižních částí vojenského prostoru pro veřejnost. Činnost armády ovšem v Boleticích zajišťuje údržbu mnoha přírodovědně zajímavých míst a vytváří prostředí pro ohrožené organismy, což potvrzuje řada renomovaných odborníků. V tuto chvíli není jasné, co by mohlo vojáky v péči o tyto plochy nahradit. Jde nám o udržování ploch bezlesí, tůněk, mokřadních luk, čistých vodních toků a dalších biotopů, které z Boletic vytvářejí perlu na náhrdelníku přírodních krás Jihočeského kraje. Máme za to, že šetrná turistika a vojenská činnost se v tomto území nevylučují. Edvard Sequens, Pavla Matějková a Jiří Řehounek

nová skládačka Špičák
30. 8. 2009 - Calla se zúčastnila osobní schůzky s hejtmanem Zimolou ohledně budoucnosti vojenského prostoru Boletice. Vedení Jihočeského kraje sice na jaře vyslovilo odstoupení o záměru lyžařského centra na Špičáku, ovšem z návrhu připravovaných Zásad územního rozvoje skiareál prozatím nezmizel, naopak byly vysloveny návrhy umístit v Boleticích úložiště jaderného paliva a vyjmout z držení armády ještě více území, než bylo původně plánováno. Méně » Více »

Hejtman připustil, že Špičák je v současné době odsunut z politických priorit nového vedení kraje, ovšem z územního plánu kraje jen tak nezmizí. Dále hejtman zdůraznil, že zájem se přesouvá v první řadě na spojení české a rakouské strany šumavské Smrčiny, což je však záměr přinejmenším stejně kontroverzní jako skiareál v Boleticích. Calla tedy bude připomínkovat návrh Zásad územního rozvoje kraje, jehož obsah v souvislosti se změnou po krajských volbách jistě dozná dílčích změn.

Špičák
21. 6. 2009 - V pátek 22. května pořádala Calla pro Jihočeské zastupitele exkurzi do vojenského újezdu Boletice, zejména pak do okolí Špičáckého sedla. Nepřihlásil se ani jediný. Přihlásilo se však přes 40 zájemců z řad úředníků, pedagogů, studentů a nevládních organizací a veřejnosti. Méně » Více »

Exkurzi vedli odborníci na slovo vzatí, Doc. RNDr. Víta Grulicha z Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a Ing. Jiřího Bureš ze Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko za asistence RNDr. Aleny Vydrové a zástupců Správy vojenského újezdu. Účastníci se seznámili s problematikou managementu mokřadních luk, klimatickými změnami, které se nevyhýbají ani neobydleným Boleticím a významem masivu Špičák, který se zvýšil poté, kdy lesní porosty sousedního Knížecího stolce zničil orkán Kyrill. Doc. Grulich se také podílel na tvorbě textů do skládačky "Špičák", kterou Calla vydala v posledním květnovém týdnu - ke stažení zde (pdf, 4 938 kB). Odkaz na fotogalerii z exkurze zde.

nová skládačka Špičák
13. 5. 2009 - Jihočeský hejtman vyslovil po nedávném jednání s Vojenským újezdem Boletice odstoupení od záměru vybudovat v Boletickém prostoru lyžařský areál. Vedení jihočeského kraje však bude nadále usilovat o vyjmutí části újezdu pod civilní správu. Méně » Více »

Zastupitelstvo přistoupilo k šetrnější variantě rekreace a proklamuje pouze naučné a cyklistické stezky v zatím nepřístupných území. Zda je to však skutečným cílem, anebo pouze prázdným slovem zastupitelů, se prokáže v nově schvalované územně plánovací dokumentaci kraje, tzv. Zásad územního rozvoje. Až tehdy, kdy záměr skicentra na Špičáka ze současné podoby návrhu zmizí, bude potvrzeno, že nové vedení kraje skutečně od původního záměru odstoupilo.

Zastupitelstvo nepopírá, že zájmy o intenzivní využití k rekreačním účelům se v současné době přesouvají do oblasti Nové Pece. Tlak ze strany veřejnosti, a především pak starostů obcí a podnikatelské sféry, je pro oblast Smrčiny, na rozdíl od Boletic, velmi silný. Také finanční stránka věci má na odstoupení od záměru velký podíl.

Calla v nejbližší době vyzve hejtmana ke společné schůzce o další budoucnosti Špičáku. Pro jihočeské zastupitele chystá exkurzi do této lokality, v měsíci květnu též vydá informační skládačku o přírodních hodnotách tohoto území.

více najdete v archivu

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz