Dnes je 30. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Rostliny

Rostliny

V květeně Boletic je patrný přechod od relativně teplomilné květeny na východě po horskou květenu vysoko položených částí na západě. V území bylo zjištěno na 180 chráněných, ohrožených a jinak významných druhů cévnatých rostlin na více než 4000 lokalitách. Řada teplomilných druhů zde dosahuje výškových maxim v ČR, např. záraza bílá (Orobanche alba) 1000 m n. m. a dřišťál obecný (Berberis vulgaris) 960 m n. m. V území nechybějí druhy původu sibiřského, např. ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia) a rojovník bahenní (Ledum palustre), horské druhy alpské, např. kerblík lesklý (Anthriscus nitida) nebo řeřišnice třílistá (Cardamine trifolia), teplomilné druhy, jejichž výskyt souvisí s Podunajím, např. žebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica), i typické druhy středoevropské, např. starček potoční (Tephroseris crispa) nebo zvonečník černý (Phyteuma nigrum). Velmi typický je výskyt početných populací hruštičkovitých (celkem 5 druhů) a vstavačovitých (15 druhů), který je dalším dokladem vysoké kvality prostředí ve vojenském újezdu.

V území se vyskytují dva druhy rostlin z přílohy II. směrnice o stanovištích, pro které byly určeny evropsky významné lokality:

  1. Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica), reliktní druh s rozsáhlým areálem v severovýchodní Evropě a na Sibiři, který se v rané době poledové rozšířil do střední Evropy jako součást vegetace boreální tajgy, je předmětem ochrany Evropsky významné lokality Boletice.
  2. Hořeček český (Gentianella bohemica), který má převážně český areál, jen nepatrně zasahující do Bavorska a Rakouska, v boletickém újezdu roste na dvou místech. Jedna z těchto populací patří k třem největším populacím v celém druhovém areálu a je proto motivem ochrany Evropsky významné lokality Polná. Jde o mimořádně citlivý dvouletý druh, závislý především na managementu stanovišť a výkyvech klimatu
 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz