Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Lyžařský areál CHLUM

Kauza lyžařský areál Chlum

Chlum - 1192 metrů n.m.Soukromá společnost Lipno Servis, vlastnící rozsáhlé středisko sportu a rekreace na Lipně, si v roce 2004 nechala zpracovat studii Lyžařského areálu Chlum, představující 28 km sjezdových tratí, šest lanovek, běžecký areál, ubytovací a stravovací zařízení, příjezdové komunikace a další zázemí umožňující pořádat sportovní akce světového významu. Jihočeský kraj tuto investici podpořil , schválil ji prostřednictvím svého zastupitelstva jako jeden ze strategických projektů Programu rozvoje regionu a akčního plánu, a vstoupil do účelového sdružení Chlum s cílem podílet se na financování projektu a jeho prosazení ve VÚC Jihočeského kraje. Celý projekt představovaný jako "revitalizace původní atmosféry a života lokality" byl umocněn vizí Šumavské tramvaje, propojující celý region.

Hlístník hnízdák (foto: Vydrová Alena, 2003)Kosatec sibiřský (foto: Vydrová Alena, 2003)
Vemeník zelenavý (foto: Vydrová Alena, 2003)Prstnatec pravý (foto: Vydrová Alena, 2003)

Vybrané území je součástí Vojenského výcvikového prostoru Boletice (VVP) a rozkládá se mezi vrcholy Chlum, Chlumek a Pelešný a mezi CHKO Blanský les a Šumava. Pokud by došlo k realizaci záměru výstavby tohoto areálu, znamenalo by to nenávratné poškození řady přírodních stanovišť vzácných druhů ptactva, ohrožení cenných lesních porostů, botanicky a entomologicky cenných lokalit. V případě rozsáhlého odlesnění svahů za účelem vytvoření sjezdovek by došlo k narušení odtokových poměrů na svazích a k následnému vzniku erozních rýh. Pro fungující provoz by bylo nutné zasněžování technickým sněhem. Pro tuto alternativu však v oblasti nejsou dostatečné vodní zdroje.

Od projektu krajská samospráva pod tlakem veřejnosti (petici podpořilo 6 tis. občanů) i pádných odborných argumentů potvrzených přijetím Boletic do soustavy Natura 2000, nakonec ustoupila.

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz