Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Budoucnost

Budoucnost

Jaká je budoucnost Ptačí oblasti Boletice? Bude i nadále vojenským újezdem, nebo dostane přednost jeho civilní využívání? Nebo zde snad najde místo vyhořelý jaderný odpad?

Pokračování stávajícího stavu zaručuje především ochranu před eutrofizací prostředí, která představuje pro unikátní boletickou přírodu velké nebezpečí. Výhodná je také jednotná majetková držba celého území státem, která umožňuje postupné přelévání aktivit a garantuje dlouhodobější cykly sukcesního vývoje na rozsáhlejších plochách. Vedlejším efektem vojenské činnosti je údržba cenných lokalit v takových stádiích, která jsou nezbytná pro mnoho druhů mizejících organismů. Při zachování současného stavu se však veřejnost nemůže s krásami boletické přírody seznámit. Všichni návštěvníci totiž dnes potřebují zvláštní povolení. Prvním krokem, který umožnil alespoň částečné poznání Boletic, bylo otevření některých okrajových částí pro tzv. měkkou turistiku.

Vytvoření rozsáhlejší sítě turistických tras, cyklostezek, hippostezek a běžkařských tratí by otevřelo prostor veřejnosti a zároveň by neohrozilo místní unikátní přírodu. Důležitou podmínkou bezpečné turistiky je však kázeň návštěvníků, která bývá v mnoha případech porušována a vzhledem k aktivnímu výcviku, který v újezdu stále probíhá, hrozí pak reálné  nebezpečí úrazu nebo i smrti. Zázemí pro návštěvníky Boletic by se pak mělo soustředit především do stávajících sídel nebo mimo území dnešního vojenského prostoru.

Velkým problémem je financování péče o přírodní hodnoty území. Alternativou současného stavu totiž nemůže být zavedení péče o několik nejcennějších partií a ve zbývajícím území "běžně" hospodařit. Management ochrany některých stanovišť je v současné době odkázán na dobrovolnickou činnost zejména zaměstnanců Agentury ochrany přírody a krajiny a VVÚ Boletice. Naskýtá se otázka, zda neexistují určité formy hospodaření nebo činností, které by pomohly bez negativních "vedlejších účinků" management krajiny suplovat.

Jaké jsou politické a developerské představy o civilním využití prostoru, dokumentují dosavadní záměry vybudovat velké zimní středisko v prostoru Chlumu či Špičáku. Středisko takového rozsahu by bylo zcela v rozporu se zájmy ochrany přírody. K takovému názoru se konečně přiklonilo na jaře 2009 i nové vedení Jihočeského kraje, ovšem Boletice v současnosti ohrožují snahy o umístění vyhořelého jaderného paliva a také zájem na vyjmutí části území pod civilní správu je nadále živý.

Myšlenka úložiště radioaktivního odpadu však podobně jako v jiných částech republiky, i zde  narazila v krátké době na radikální odpor sousedních obcí a měst.

Téma Boletic zůstává nadále živé, a dle slov Doc. RNDr. Víta Grulicha, botanika a odborníka přes    přírodu Boletic, je to tak dobře - pokud by zájem o otázky Boletic klesl, opadl by s největší pravděpodobností také zájem o ochranu tamní přírody.
 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz