Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Špičák

Kauza lyžařský areál Špičák

ŠpičákPoté, co se záměr vybudovat lyžařský areál na boletickém vrcholu Chlum, ukázal jako neprůchodný, se snahy o jeho vybudování přesunuly do jihozápadní části VÚ Boletice, a sice do oblasti masivu Špičák (1221 m). Vedení Jihočeského kraje začalo usilovat o převedení části území VÚ Boletice  do civilního režimu, aby zde následně mohl vzniknout areál o 32 kilometrech sjezdových tratí. Jihočeský kraj zpracoval Syntetickou část studie pro využití tohoto území. Studie měla být podkladem pro návrh na změnu hranic VÚ Boletice, ovšem obhajuje opodstatněnost záměru především rozvojem cestovního ruchu a vytvořením nových pracovních míst v regionu. Lokalitu Špičák navíc Studie prezentuje jako daleko méně hodnotnější z hlediska přírodních hodnot území, než-li oblast Chlum.

 

ŠpičákPoté, co pod atakem orkánu Kyrill kompletně padly porosty sousedního Knížecího stolce, však úloha Špičáku v udržení ekologické rovnováhy v Boleticích naopak vzrostla. Realizací záměru a s ním spojené výstavby doprovodné dopravní i veřejné infrastruktury by došlo k nevratnému zničení části Vojenského újezdu, která je součástí chráněné krajinné oblasti Šumava a z důvodu mimořádně cenného přírodního bohatství zároveň vyhlášenou Ptačí oblastí a Evropsky významnou lokalitou NATURA 2000. Vybudování lyžařského areálu by navíc bylo nutně podmíněno vyjmutím části území pod civilní správu. V takovém případě by však hrozily spekulace s pozemky a s největší pravděpodobností současně začátek konce vojenského újezdu Boletice. Nevládní organizace apelovaly formou společného otevřeného dopisu na dotčené ministry (životního prostředí, obrany, místního rozvoje), aby rozhodování o vyjmutí tohoto vojenského území bylo posunuto nikoliv před samotný začátek správního procesu, ale naopak na jeho konec.

 

ŠpičákMezitím se změnila politická situace, a s ní i zastupitelstvo Jihočeského kraje, vývoj událostí ovlivnila také hospodářská krize a bohužel také petice směřující zájem o vybudování lyžařského areálu jinam - do oblasti blízké Smrčiny. Hejtman po květnovém jednání (2009) s vedením VVÚ Boletice vyslovil odstoupení kraje od záměru skiareálu v Boleticích a proklamoval zároveň zájem pouze na šetrném rekreačním využívání této oblasti. Zároveň se však objevily zcela nové politické tlaky, a to umístit do vojenského újezdu úložiště vyhořelého jaderného paliva, budoucnost jedinečné přírody Boletic tak zůstává nadále nejistá.

 

 

 

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz