Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Akce

Akce

Aktuální:


Proběhlo:

boletice
  16. 6. 2010 - V pondělí 7. června 2010 v Českých Budějovicích představila Calla Sociologickou studii "VOJENSKÉ ÚZEMÍ BOLETICE A JEHO OKOLÍ" kterou zpracovala paní Mgr. Eliška Novotná z VŠE v Jindřichově Hradci. Studii prezentovala paní Novotná, následující besedu moderoval Jiří Guth. Výsledky studie potvrdily, že sociální zdroje vojenského újezdu a jeho blízkého okolí jsou pro případný rozvoj omezené a postoj představitelů sousedních obcí k turistickým záměrům typu skiareál Špičák nejednotný. Studie je ke stažení zde:

doc. Grulich přednáší
21. 6. 2009 - V pátek 22. května pořádala Calla pro Jihočeské zastupitele exkurzi do vojenského újezdu Boletice, zejména pak do okolí Špičáckého sedla. Nepřihlásil se ani jediný. Přihlásilo se však přes 40 zájemců z řad úředníků, pedagogů, studentů a nevládních organizací a veřejnosti. Méně » Více »

Exkurzi vedli odborníci na slovo vzatí, Doc. RNDr. Víta Grulicha z Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a Ing. Jiřího Bureš ze Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko za asistence RNDr. Aleny Vydrové a zástupců Správy vojenského újezdu. Účastníci se seznámili s problematikou managementu mokřadních luk, klimatickými změnami, které se nevyhýbají ani neobydleným Boleticím a významem masivu Špičák, který se zvýšil poté, kdy lesní porosty sousedního Knížecího stolce zničil orkán Kyrill. Doc. Grulich se také podílel na tvorbě textů do skládačky "Špičák", kterou Calla vydala v posledním květnovém týdnu - ke stažení zde (pdf, 4,82 MB). Odkaz na fotogalerii z exkurze zde.


doc. Grulich přednáší
16. 10. 2008 - Beseda "Stále ohrožené Boletice", která se konala v rámci "Zelených čtvrtků", potvrdila, že téma Boletic je pro veřejnost stále zajímavé. Doc. RNDr. Vít Grulich seznámil posluchače s výjimečným botanickým bohatstvím tohoto vojenského újezdu, možnostech a limitech rekreačního využití a rizicích spjatých  s realizací lyžařského střediska na Špičáku. Méně » Více »

Docent Grulich především upozornil na možnost větrné kalamity, která by vykácením části lesních porostů na Špičáku hrozila. Reálným nebezpečím se dále jeví nutnost vybudování technické a veřejné infrastruktury a čerpání vody pro umělé zasněžování. Pro zachování jedinečných hodnot Boletic je podle Grulicha nutný režim vojenského újezdu, jehož činnost se nedá z hlediska udržení místních přírodních hodnot nahradit.


Exkurze do Boletic
 

21. 9. 2007 - 21. září zopakovala Calla exkurzi do Vojenského prostoru Boletice. Přesto, že byla určena především pro krajské zastupitele a starosty obcí, byla pro jejich nezájem doplněna kapacita autokaru úředníky odborů životního prostředí a členy nevládních organizací. Slunečné počasí a průvodci docent Grulich a ing. Flíček byli zárukou úspěchu akce. Další informace a fotky zde

3. 10. 2005 - 14. 6. 2007 - Výstava fotografií "Příroda Boletic" byla ke shlédnutí v následujících městech:

2005

2006

2007

  • Třeboň (9. 1. - 11. 2. ve výstavní síni Pod věží)
  • Borovany (13. 2. - 25. 3. v infocentru na radnici)
  • Tábor (2. 5. - 14. 6. v Husitském muzeu v Bechyňské bráně)

Putovní výstava v Táboře svou cestu zakončila po 11 štacích a téměř 20000 návštěvnících od roku 2005 - více tisková zpráva.

Součástí výstav byly i přednášky.

23. - 24. 10. 2006 - Odborný seminář "Příroda ve vojenském újezdu Boletice", který se zaměřil na prezentaci dosavadních výsledků a aktuální problémy týkající se využití vojenského újezdu (VÚ) Boletice ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Další informace o semináři najdete zde ke stažení (doc, 247 kB).
Více také v našem listopadovém Ďáblíku
Závěry tohoto semináře si můžete přečíst zde

14. 9. 2006 - V rámci výstavy "Příroda Boletic" v Muzeu CHKO a NŠ ve Vimperku - Zámek, se uskuteční ve čtvrtek 14. září od 17 hodin přednáška ředitele NP a CHKO Šumava ing. Aloise Pavlíčka Ph.D. na téma "příroda ve VVP Boletice".

24. 6. 2006 - Slavnostní vyhlášení Významného ptačího území roku 2006 - Boletice v Kulturním a informačním centru v Horní Plané. Více v této tiskové zprávě.
Více v našem červencovém Ďáblíku

16. 2. 2006 - Beseda z cyklu "Zelené čtvrtky" na téma: "Ochrana památek ve vojenském prostoru Boletice" S Petrem Pavelcem, odborným pracovníkem Národního památkového ústavu. Více v našem březnovém Ďáblíku

1. 6. - 29. 9. 2005 - Výstava fotografií "Boletice - klenot přírody a Natura 2000" byla ke shlédnutí

  • ve Chvalšinách (1. 6. - 4. 7.)
  • v Polné (8. - 31. 7.)
  • ve vojenské zotavovně Olšina (28. 7. - 25. 8.)
  • v Brlohu (6. - 29. 9.)

    Součástí výstavy ve Chvalšinách a Olšině byla přednáška.

1. 9. 2005 - Exkurze do vojenského prostoru Boletice pro krajské zastupitele, starosty obcí a další zájemce. Akce byla spojena s diskusí a prezentací výsledků mapování pro soustavu Natura.

27. 1. 2005 - Panelová diskuze "Lyžařský areál Chlum Ano - Ne ?" (zasedací místnost zastupitelstva Magistrátu města České Budějovice)

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz