Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Etický kodex

Závěry semináře o bádání ve VÚ Boletice (Horní Planá, 23.-24.10.2006)

Účastníci semináře konstatovali, že území Vojenského újezdu Boletice představuje v národním i mezinárodním měřítku zcela výjimečný komplex přírodních stanovišť a lokalit významných druhů. Na tomto stavu se výrazně podepsal specifický vývoj v posledních desítiletích, kdy byla z území odstraněna většina běžných hospodářských aktivit, zejména v zemědělství, vodním hospodářství a urbanismu. Následkem specifického režimu vojenského prostoru byly konzervovány některé významné biologické struktury.
V současné době lze říci, že koexistence vojenských aktivit a biologických hodnot je prakticky v souladu a při pokračování tohoto vztahu si lze reálně představit zachování ochranářsky významných specifik. V detailu je ovšem třeba řešit celou řadu dílčích konkrétních problémů.

Lze konstatovat, že:

a) výzkum

 • V současné době existuje již velmi dobrá prozkoumanost bioty dříve nepřístupného území - toto území patří mezi nejlépe biologicky dokumentované části jižních Čech
 • Výsledky přírodovědných bádání jsou rozptýlené, chybí subjekt, který by všechny výsledky shromažďoval a z jejich závěrů poskytoval podklady pro praktickou ochranu přírody.
 • Chybějí relevantní informace o praktických zkušenostech z analogických zahraničních lokalit.

b) legislativa

 • V současnosti je garantem ochrany přírody ve VÚ Boletice Ministerstvo obrany. Tento orgán však nemá dostatečné metodické kapacity k řešení zdejších reálných problémů v ochraně přírody.
 • Výrazně chybí těsnější spolupráce civilních a armádních složek.

c) praktické problémy

 • Pro praktickou ochranu je zapotřebí těsná spolupráce orgánů státní ochrany přírody s majiteli nebo správci pozemků.
 • Je nutné dořešit mechanismus financování ochranářského managementu ve VÚ.

Účastníci semináře navrhují:

ad a) výzkum

 • Správa NP a CHKOŠ je ochotna vést databázi odborných informací a poskytovat metodickou pomoc při plánování odborných projektů, a to i ze zdrojů mimo ČR.

ad b) legislativa

 • Ujasnit kompetenční vztahy v ochraně přírody a financování managementu mezi rezorty obrany a životního prostředí.
 • Doladit mechanismy odborné gesce a realizace konkrétních opatření.
 • Dořešit rámcové smlouvy na formu smluvní ochrany se správci pozemků.

ad c) praktické problémy

 • Stanovit územní priority ochrany přírody ve VÚ Boletice, začít připravovat Plán péče pro EVL.
 • V nejbližší době zpracovat modelový program na monitoring a management vybraných lokalit, na nichž se střetávají zájmy ochrany přírody a armády.

Zapsal Vít Grulich

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz