Dnes je 30. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Výzkum

Výzkum

První velmi kusé zprávy o přírodě Boletic pocházejí z 2. poloviny 19. století. Začátkem 20. století následoval přehled asi 30 zajímavých nálezů rostlin, území však i nadále zůstávalo ve stínu pozornosti badatelů. V létě 1950 byl při průzkumu drobných savců v připravovaném vojenském prostoru odchycen první šumavský rejsec černý (Neomys fodiens). Ten byl opětovně odchycen spolu s hrabošíkem podzemním (Pitymys subterraneus) a dalšími druhy u Sádlna v rámci parazitologického průzkumu Šumavy v letech 1955-1975. Většinou však v prvních čtyřiceti letech existence vojenského újezdu biologové poznávali přírodu tohoto území jen při vojenské službě nebo prostřednictvím informací pracovníků Vojenských lesů a statků a z mysliveckých statistik.

Ze 70. a 80. let 20. století existují zprávy o hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina). Výsledky rozsáhlejšího botanického výzkumu z té doby zůstaly nepublikovány. V 90. letech výzkumné aktivity vzrůstají. Jsou studována ptačí společenstva šesti nelesních stanovišť a dvou zbytků pralesů, publikován nález popelivky sibiřské (Ligularia sibirica) a souhrnný materiál o vegetaci vodních makrofyt. Nepřetržitě od poloviny 90. let se sčítají a kroužkují samci chřástala polního (Crex crex) a při té příležitosti registrují i další vzácné druhy. Množství nových poznatků přináší orientační botanický a entomologický průzkum. V letech 2001-2004 se uskutečnilo ve vojenském újezdu rozsáhlé mapování biotopů a v letech 2004 a 2005 v celé ptačí oblasti sčítání ptáků na více než 2000 bodech a doplňkově sčítání tetřívků, sov a druhů vodních ploch a vodotečí.

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz