Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Vojenský újezd Boletice

Vojenský újezd Boletice

Na rozsáhlých plochách vojenském prostoru byla vybudována různorodá výcviková zařízení - součinnostní střelnice, střelnice bojových vozidel, dělostřelecká střelnice, protitanková střelnice, pěchotní střelnice, cvičiště boje o osadu a výcvik v činnosti na propouštěcím místě, cvičiště řízení bojových vozidel, automobilní cvičiště, vodní cvičiště, taktické směry. Prostor je určen k výcviku jednotek Armády ČR, jednotek radiační, chemické a biologické ochrany, ozbrojených složek ČR a složek Integrovaného záchranného systému ČR, k přípravě zahraničních misí, k výcviku překonávání vodní překážky a dalším účelům.

Současně s vojenským újezdem vznikly Vojenské lesy a statky (VLS) Horní Planá. Jejich základním posláním je péče o lesy, lesní a zemědělský půdní fond. K hlavnímu bohatství přírody Boletic patří lesy v komplexech Knížecího Stolce a Chlumu. Počátky cílevědomého hospodaření v lesích je možno spojovat s knížecím rodem Schwarzenbergů. Výsledkem vysoké úrovně práce generací lesáků je začlenění vojenského újezdu do soustavy Natura 2000. VLS Horní Planá pečují také o zemědělský půdní fond s ekologicky zaměřeným zemědělstvím.Neméně důležitou oblastí se stala péče o vodní toky a rybníky, mezi nimiž dominuje rybník Olšina. Honitba VLS Horní Planá, pojmenovaná Knížecí Stolec podle jedné z dominant vojenského prostoru, má celkovou výměru 23 048 ha.

Zatímco běžná česká krajina byla v průběhu druhé poloviny 20. století postižena industrializací a kolektivizací s rozsáhlými pozemkovými úpravami, příroda boletického vojenského újezdu tyto zásahy nezaznamenala. Téměř se jí vyhnuly rozsáhlé meliorace i větší zátěž v podobě dávek umělých hnojiv a pesticidů, stejně tak nepoznala znečištění vod z komunálního odpadu.

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz