Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


25. ledna 2006, Kulíšek s jeřábkem zajímají ornithology (Českokrumlovské listy)

Boletice - Významnou ptačí oblast roku vyhlašuje mezinárodní sdružení nevládních organizací BirdLife International. Boletice jsou třetí ptačí oblastí, která získala tento titul.
"Vyhlášení je spojeno s informační kampaní a vydáním brožury o oblasti," sdělil Vladimír Molek ze Sdružení pro záchranu prostředí Cala, které se před rokem zasadilo o zřízení ptačí oblasti Boletice.

Slavnostní představení Významného ptačího území roku je naplánováno na sobotu 24. června. Spolupracovat na něm bude také Újezdní úřad Vojenského újezdu Boletice, který je součástí ptačí oblasti. Tento rok by měla vyjít i brožura představující historii, přírodní poměry, flóru, faunu i další pamětihodnosti Boleticka. "Na jejím vydání by měla spolupracovat místní občanská sdružení s orgány státní správy a místní samosprávy," poznamenal Vladimír Molek.

Ptačí oblast Boletice patří se svou rozlohou 23 546 hektarů k největším v republice. Zahrnuje vojenský újezd a ještě jej v rozsahu 1600 hektarů přesahuje. "Jde o velice cenné území, mimořádně zachovalé zejména díky omezenému hospodaření a zemědělství. Z pěti druhů, které jsou předmětem ochrany, tvoří většinu ptáci žijící v lesích. Jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, datlík tříprstý a skřivan lesní obývají suché lesní světliny bez vyšší vegetace. Poslední z chráněných druhů chřástal polní naopak vyhledává otevřenou krajinu. V oblasti se však vyskytuje množství dalších zvláště chráněných, kriticky ohrožených ptačích druhů," dodal Vladimír Molek.

Vyhlášení Významného ptačího území roku 2006 pořádala Česká společnost ornitologická v Praze 18. ledna.

Autor: Ivan Studený

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz