Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Etický kodex

Exkurze (VÚ Boletice, 21. 9. 2007)

Za slunečného podzimního počasí se uskutečnila v pátek 21. září 2007 exkurze do VÚ Boletice určená původně krajským zastupitelům a starostům obcí Polipenska.  Bohužel, stejně jako v roce 2005, kdy byl nezájem odůvodňován zahajováním školního roku, se exkurze zúčastnilo minimum zastupitelů. Kapacita autokaru byla proto doplněna o pedagogy Jihočeské university a představitelů nevládních organizací. V čele s krajským radním Jiřím Netíkem navštívili nejvýznamnější a přístupné lokality, včetně výstupu na malý Plešný a EVL Polná, kde obdivovali kvetoucí populaci hořečku českého. Pod vedením průvodců; doc. Grulicha, dr. Vydrové, ing. Flíčka (VLS) a přednosty VÚ Boletice ing. Trněného projeli účastníci vojenský prostor křížem krážem, včetně lokalit Chlum a Špičák.

exkurze1exkurze2
exkurze3exkurze4

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz