Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 11. 6. 2004

Jaká je pravda o memorandu k využití vojenského prostoru Boletice?

 

Páteční Jihočeské listy citují v článku "Hejtmana zlobí aktivity vojáků v Boleticích" slovy hejtmana Jana Zahradníka část memoranda o společném postupu ve věci civilního využití vojenského újezdu Boletice. Dle vyjádření krajského hejtmana se jedná o "zviditelňování uvedeného prostoru", které nezapadá do memoranda přijatého v dubnu společně s ministry obrany a životního prostředí.
"Nedokážeme posoudit, do jaké míry je nepřijatelné zviditelnění vojenského prostoru v souvislosti s aktivitami armády, nicméně nemůžeme souhlasit s tvrzením, že uvedené memorandum bylo přijato", uvádí Vladimír Molek ze Sdružení CALLA.

Přijetí memoranda je totiž klíčovým bodem pro další osud návrhů evropské soustavy NATURA 2000 v oblasti vojenského újezdu Boletice. Nevládní ekologické organizace trvají na zabezpečení ochrany ptáků, rostlin a přírodních stanovišť v plném rozsahu dle zpracovaných odborných podkladů. Tento požadavek se ale dostává do rozporu s projektem Středisko zimních sportů Chlum podporovaný krajem.

Na základě žádosti o poskytnutí plného znění textu memoranda dle zákona č. 106/1999 Sb. adresované krajskému úřadu obdrželo dne 17. května Sdružení CALLA odpověď, že se jedná pouze o návrh memoranda, který byl sice schválen dne 6.4.2004 Radou Jihočeského kraje, ale dosud nebyl podepsán.
"Tuto skutečnost nám potvrdil důvěryhodný zdroj ministerstva životního prostředí", dodává Vladimír Molek. Přesto, že memorandum nebylo stvrzeno, je prezentováno s konkrétními termíny zpřístupnění části vojenského prostoru a změnou hranice, aniž by byl akceptován oficiálně prezentovaný požadavek státní ochrany přírody vyjádřený předloženými návrhy území navrhovaných do soustavy NATURA 2000.

Vladimír Molek, tel. 387 311 381

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz