Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 13. 4. 2004

"Nevládní ekologické organizace zahájily sběr podpisů pod petici proti výstavbě Střediska zimních sportů Chlum."

 

Vojenský výcvikový prostor Boletice (VVP) představuje mimořádně hodnotné území na okraji Šumavy s výjimečnými přírodními podmínkami. Specifické využívání zdejší krajiny a vojenské aktivity umožnily zachování řady vysoce ohrožených přírodních stanovišť a bohatých populací na ně vázaných druhů flóry a fauny. Právem je proto VVP navrženo k ochraně prostřednictvím evropské soustavy NATURA 2000. Odlišný názor na ochranu má Jihočeský kraj, který svou účastí ve Sdružení Chlum podporuje záměr výstavby stejnojmenného střediska zimních sportů. Vzhledem k tomu, že se podnikatelský projekt stal jedním ze strategických projektů Programu rozvoje regionu o jehož prosazení usilují mj. regionální politici, přistoupily nevládní ekologické organizace k oslovení široké veřejnosti formou petice proti výstavbě Střediska zimních sportů Chlum.

Nevládní ekologické organizace žádají ochranu VVP Boletice

Přestože většina ze zjištěných ohrožených a významných druhů rostlin a živočichů je chráněna platnými zákony, přetrvává snaha o prosazení záměru výstavby mamutího střediska zimních sportů ve VVP, což dokládá nový územní plán kraje a snaha regionálních politiků o ovlivnění novely zákona o ochraně přírody a krajiny.
"Dosavadní přístup orgánů státní správy a samosprávy k předloženým odborným návrhům na zabezpečení ochrany tohoto mimořádně hodnotného území nás znepokojují natolik, že jsme se rozhodli zveřejnit záměr výstavby gigantického střediska zimních sportů a získané informace o přírodovědných hodnotách formou petice", uvedl Vladimír Molek ze sdružení CALLA.

Mohou se účelově měnit hranice ptačích oblastí?
Česká společnost ornitologická Evropské komisi představila a předala již 24.července 2003 návrh ptačích oblastí, který je zároveň seznamem významných ptačích území a při této příležitosti mimo jiné upozornila na oblasti, kde dochází ke konfliktům s tzv. rozvojovými projekty, mezi něž patří Středisko zimních sportů Chlum. Na území ptačí oblasti hnízdí 21 druhů evropsky významných druhů, z nichž pět druhů je předmětem ochrany. Dle Jana Hory z České společnosti ornitologické by "realizace záměru znamenala velmi vážný zásah do navržené ptačí oblasti. Postižena by byla stanoviště ptáků jak v lesích, tak na bezlesých plochách."

Peticí, kterou se nevládní organizace obracejí na vrcholné orgány státní správy, vyjadřují zásadní nesouhlas s výstavbou Lyžařského areálu v jakékoliv části VVP Boletice. "Žádáme, aby území vojenského výcvikového prostoru Boletice bylo chráněno v plném rozsahu dle zpracovaných odborných návrhů v souladu se zákony a aby projekt "CHLUM - středisko zimních sportů" byl vypuštěn z rozvojového programu i územního plánu Jihočeského kraje", uvádí se v petici.

 

Za petiční výbor:
		Vladimír Molek, Žižkova 382, 373 72  Lišov (CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí)
		Bližší informace na tel.: 387 311 381, na e-mailu: calla@ecn.cz, či u jednotlivých členů petičního výboru.


nahoru

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz