Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 21. 6. 2004

"Boletická příroda si zasluhuje ochranu"

 

Na tom se shodli účastníci exkurze, kterou uspořádalo o tomto víkendu Sdružení CALLA pro zástupce nevládních ekologických organizací. Pod odborným vedením botaničky Aleny Vydrové, z týmu biologů zpracovávajících podklady pro návrh evropské soustavy NATURA 2000, měli účastníci možnost na vlastní oči shlédnout unikátní přírodu vojenského výcvikového prostoru Boletice. "Přímo v zájmové oblasti Chlumu jsme se přesvědčili o druhové pestrosti rozsáhlých komplexů rašelinných luk, spatřili jsme unikátní nepoškozené jedlové porosty a květnaté bučiny Chlumu a Chlumku v místech navržených sjezdových drah", uvedl Vladimír Molek ze sdružení CALLA.

Zástupci nevládních organizací, kteří mohli hodnotit dosavadní vliv specifického vojenského využívání této části prostoru na přírodní ekosystémy a představit si zde realizaci projektu obřího Střediska zimních sportů Chlum, se shodli na tom, že nadále budou využívat všech možností a prostředků k zabránění projektu, který je přáním kraje a společnosti Lipno Servis. "Je smutné, že pro většinu politiků nemá význam krásná krajina a její přírodní bohatství, jež nelze zpeněžit. A jejich srdce neobměkčí ani to, že druhé takové místo v naší zemi pravděpodobně již není", uvedl jeden z účastníků exkurze Josef Polívka.

"Smyslem sobotní exkurze bylo přesvědčit ty, kteří se staví proti záměru lyžařského areálu o smysluplnosti této činnosti a nezbytnosti prosazení zájmů ochrany přírody ve vojenském prostoru Boletice a poskytnout jim informace pro jejich další šíření", dodal Vladimír Molek. Právě dostatek informací o skutečném stavu přírody ve vojenském prostoru a jejich předávání veřejnosti, je jedním z problémů, který chtějí nevládní organizace co nejdříve napravit. Kromě propagační tiskoviny chystají putovní výstavu, populárně odborné přednášky pro veřejnost a podzimní panelovou diskuzi. K té hodlají pozvat rovněž zástupce státní správy, samosprávy i projektanty.

"Všechny tyto formy popularizující a přibližující, boletickou přírodu jistě přispějí k získání dalších podpisů pod petici," uvedla Jaroslava Brožová z petičního výboru. "Jednou z příležitostí seznámit se nejen s přírodou, ale i zákulisím kauzy Boletice může být pořad Nedej se, který bude vysílat ČT 2 v úterý 22.června od 18.35 hodin poté, co byl původní vysílací termín 6.června "zrušen", dodává Brožová.

Fotky z exkurze najdete v galerii sekce "Lyžařský areál Chlum"

 

Za petiční výbor: Vladimír Molek, tel. 377 311 381

nahoru

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz