Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 7. 4. 2005

Handlování o Boleticích je nezodpovědné a pro občanská sdružení nepřijatelné.

 

"Místo veřejného a seriozního představení analýzy využití vojenských výcvikových prostorů postavené na odborných podkladech, se dozvídáme z medií o jakési dnešní bleskové návštěvě ministra obrany v Boleticích. V době, kdy se rozhoduje o osudu vlády a kompetenčnost ministra Karla Kűhnla je diskutabilní, přijíždí nabídnout hejtmanovi Janu Zahradníkovi část Boletic. Tento postup nás uráží a utvrzuje v tom, že o osudu vojenského prostoru nebude rozhodovat ani armáda, občané a přírodovědci, ale několik politiků." Uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA.

Již přes rok vedou ekologické nevládní organizace spor o Boletice s krajskou samosprávou. Mezi tím se podařilo získat podporu petice proti Lyžařskému areálu Chlum od téměř šesti tisíc občanů . První část petice, přijetí Boletic do evropské soustavy Natura 2000 byla sice již splněna, avšak z důvodu přetrvávajícího zájmu kraje o realizaci tohoto mamutího projektu petice pokračuje. Odpor proti tzv. civilnímu využití prostoru není pouze ze strany nevládních organizací. Podporu ochraně přírody Boletic vyjádřila již celá řada odborných, vědeckých a akademických institucí. Naposledy tak učinili otevřeným dopisem profesoři Biologické fakulty Jihočeské university.

Území s výjimečnými přírodovědnými hodnotami srovnatelnými s nejvýznačnějšími evropskými rezervacemi má být obětováno ve jménu jednoho podnikatelského záměru v duchu tzv.rozvoje regionu. Přitom požadavky kraje se stupňují a dnes již nejde pouze o lokalitu Chlum, ale o civilní využití celého vojenského prostoru. V případě projektu Chlum se ale vůbec nejedná proklamovanou měkkou turistiku, které se ani ekologové v určité míře nebrání.

"Rozhodující je, že přijetím evropské soustavy Natura 2000 podléhá každý takovýto záměr a stavba zákonnému posouzení nejen z hlediska vlivu na životní prostředí, ale hodnotí se důsledky záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. A obdobné projekty nemají po zkušenostech z Evropské unie šanci", dodal Vladimír Molek.

 

Kontakty:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, email: calla@ecn.cz

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz