Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


 

Společná tisková zpráva České společnosti ornitologické a sdružení Calla ze dne 20. 2. 2006

Česká společnost ornitologická a sdružení Calla zveřejnily stanovisko ke studii "Lipensko - zimní turistická sezóna"

 

Česká společnost ornitologická a Sdružení Calla nesouhlasí se Smrčinou ani se Špičákem

S odvoláním na prezentaci studie "Lipensko - zimní turistická sezóna" na lednovém jednání krajského zastupitelstva a některá mediální prohlášení o "shodě" s návrhem lokality Špičák pro výstavbu střediska zimních sportů ve vojenském prostoru Boletice , vydaly Česká společnost ornitologická a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí negativní stanovisko k této studii. Stanovisko s hodnocením studie zaslaly rovněž s žádostí o vyjádření ministrům obrany, životního prostředí a místního rozvoje. "S ohledem na závažnost prohlášení ve vztahu k našemu dosavadnímu odporu proti záměru umístit regionální středisko zimních sportů v lokalitě Smrčina, Chlum a Špičák, považujeme za vhodné seznámit s tímto stanoviskem rovněž dotčené obce, krajské zastupitele i orgány ochrany přírody", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla. K podpoře stanoviska vyzývají autoři rovněž další nevládní organizace.

Česká společnost ornitologická a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí:

  1. nesouhlasí s tím, že studie stále počítá s možností vybudovat sjezdový areál v lokalitě Smrčina - Hraničník v I. a II. zóně Národního parku Šumava, které jsou zároveň součástí Ptačí oblasti Šumava;
  2. zdůrazňují, že Vojenský újezd Boletice je unikátním územím mezinárodního významu, kterému se dostává ochrany v rámci soustavy Natura 2000, a to jak vyhlášením ptačí oblasti, tak evropsky významných lokalit;
  3. upozorňují na skutečnost, že studie nepřikládá potřebný význam existenci ptačích oblastí Boletice a Šumava; a že zpracovatelé studie Lipensko opomíjejí další významná hlediska, jako např. lesnické a hydrologické;
  4. pozastavují se nad tím, že se ve studii i nadále počítá s lokalitou Chlum, a to i přes oznámení o upuštění od záměru vybudovat zimní středisko v této lokalitě; upozorňují, že jak z hlediska výskytu druhů ptáků, které jsou předmětem ochrany Ptačí oblasti Boletice, tak z hlediska výskytu dalších zvláště chráněných druhů je lokalita Špičák stejně významná jako lokalita Chlum;
  5. upozorňují, že předkladatelé opomíjejí existenci polyfunkční studie využití vojenského újezdu Boletice (GeoVision 2005) i skutečnost, že Armáda ČR již některé rozsáhlé plochy okrajových částí Vojenského újezdu Boletice uvolnila pro tzv. měkkou turistiku, a to v souladu s požadavky státní ochrany přírody a ve spolupráci s ekologickými sdruženími.

 

Příloha:
Hodnocení studie a další konkrétní stanoviska ČSO a Cally ke stažení (doc, 53 kB)

Kontakty:
Česká společnost ornitologická
Mgr. Lukáš Viktora, telefon: 274 866 700, mobil: 777 579 542, e-mail: viktora@birdlife.cz
Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, email: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz