Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 23. 11. 2007

Umělé zasněžování může poškodit vodní režim mokřadů BoleticČeské Budějovice.  V těchto dnech vydalo sdružení Calla další z řady informačních letáků o přírodě  Vojenského výcvikového prostoru Boletice - "Mokřady Boletic". Stejně  jako v předchozích tiskovinách-  Lesy Boletic  a Bezlesí Boletic  jsou i zde představeny  hlavní biotopy( stanoviště) - rašeliniště, mokřadní louky a mokřady rybníků. Text Víta Grulicha z brněnské  přírodovědné fakulty Masarykovy university doprovází řada barevných fotografií rostlin a živočichů autorů zabývajících se dlouhodobým výzkumem přírody Vojenského újezdu Boletice. "Vojenský újezd Boletice je právem zařazen mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany stanovišť jsou zde vedle zachovalých lesů právě mokřadní biotopy. Na ně je vázáno mnoho rostlin a živočichů, mezi nimi i řada takových, které chrání naše nebo evropské zákonné normy", uvádí  se na titulní stránce letáku, který lze získat zdarma v kanceláři sdružení Calla nebo poštou.

Proč další  informace o Boleticích?
"Od počátku kampaně zaměřené na ochranu přírody Boletic a proti lyžařskému areálu, je naší snahou předat veřejnosti maximum informací o přírodě vojenského újezdu a nezbytnosti její ochrany",  uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla. Barevný  rozkládací leták  vydaný díky grantové podpoře ministerstva životního prostředí  obdrží  obce Lipenska a Boleticka, školy a knihovny  v Jihočeském kraji a  je rozšiřován pomocí sítě ekologických poraden  KRASEC. "Naším cílem je ukázat, že území je ekologicky důležité. Lidé se nesmí zaleknout ochrany přírody", dodává Vladimír Molek.

Čím mohou být mokřady v Boleticich ohroženy?
Stejně jako mokřady kdekoliv jinde, i zde je jejich ochrana často komplikovaná. Většinou postačí občasné kosení, odstraňování dřevin nebo citlivá údržba vodních toků. Jakýkoliv jiný a neuvážený zásah do vodního režimu mokřadů může mít nedozírné následky pro celé území.  "K takovým problematickým zásahům může  patří i vliv umělého zasněžování lyžařských sportovišť", uvádí se v novém informačním letáku Mokřady Boletic. Příroda vojenského újezdu byla shodou historických okolností sice  uchráněna od nešetrných melioračních projektů, ale na stole leží o nic méně závažnější projekt lyžařského střediska  Špičák.Další informace na www.calla.cz/boletice

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, mobil: 732 609 899, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz
doc.RNDr. Vít Grulich,CSc , e-mail: grulich(zavinac)sci.muni.cz

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz