Dnes je 24. února 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání
Společná tisková zpráva sdružení Calla, Hnutí Duha a Okrašlovací spolek Zdíkovska ze dne 13. 4. 2008

Záměr vybudovat v jakékoli části chráněného území VÚ Boletice  lyžařský areál je neslučitelný se zákonem.

 

Vedení Jihočeského kraje usiluje v co nejkratší době prosadit v parlamentu převedení 3443 hektarů vojenského újezdu Boletice v oblasti Špičák do civilního režimu, aby zde následně mohl být vybudován lyžařský areál o 32 kilometrech sjezdových tratí. Realizací i samotným provozem záměru a doprovodné dopravní i veřejné infrastruktury by však došlo k nevratnému narušení této jedinečné chráněné krajinné oblasti, jejíž celé území je navíc z důvodu mimořádně cenného přírodního bohatství zároveň vyhlášenou Ptačí oblastí a Evropsky významnou lokalitou NATURA 2000.

   Jihočeský kraj zpracoval Syntetickou část studie pro využití tohoto území, kterou se podařilo získat také nevládním organizacím. Tato studie má být podkladem pro návrh na změnu hranic VÚ Boletice. Studie především srovnává vliv na lokality Chlum a Špičák a obhajuje opodstatněnost záměru zejména rozvojem cestovního ruchu a vytvořením nových pracovních míst v regionu. Dosud však chybí podrobná, odborná ekonomicko - sociální analýza, která by objektivně zhodnocovala například dosavadní turistickou návštěvnost regionu. Lokalitu Špičák navíc Studie zcela neopodstatněně prezentuje jako daleko méně hodnotnější z hlediska přírodních hodnot území než-li oblast Chlum, a tedy přijatelnou a vhodnou pro umístění prosazovaného záměru.

Pavla Matějková ze sdružení Calla uvádí: "Studie vůbec nezohledňuje, ani nezmiňuje, požadavky ochrany přírody vyplývající z platné legislativy. Konkrétně například vůbec neuvádí rozpor záměru s požadavkem ustanovení § 45i odst. 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které stanoví, že v případě negativního vliv na lokalitu s prioritními typy chráněných stanovišť nebo druhů, lze záměr schválit, případně řešení v rámci územně plánovací dokumentace přijmout, pouze z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Odůvodněnost jiného převažujícího veřejném zájmu, než v ustanovení uvedených, musí navíc posuzovat Evropská Komise."

   Požadavek vyjmutí tohoto území z vojenského území do civilní správy odůvodněný realizací takovéhoto záměru se tedy jeví jako zcela iracionální, vzhledem k podmínkám stanovenými českými zákony i evropskými směrnicemi. Nelze rozumně předpokládat, že se tento záměr podaří obhájit ve správních procesech, kterým ze zákona podléhá (např. posuzování vlivů na životní prostředí).  "Snahu o vyjmutí lze chápat jedině jako cílenou a záměrně neprůhlednou spekulaci s pozemky." řekla Dagmar Kaučuková z občanského sdružení Okrašlovací spolek Zdíkovska. Nevládní organizace prosazující ochranu Boletického území před negativními vlivy záměrů tohoto typu, proto budou prostřednictvím společného otevřeného dopisu apelovat na dotčené ministry (životního prostředí, obrany, místního rozvoje), aby rozhodování o vyjmutí tohoto vojenského území bylo posunuto nikoliv před samotný začátek správního procesu, ale naopak na jeho konec. "Tedy aby ve věci vyjmutí předmětného území bylo rozhodováno až v okamžiku, kdy proběhne transparentní proces posuzování vlivů na životní prostředí." uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha.


Kontakty:
Jaromír Bláha, Hnutí DUHA
telefon: 731 463 929, email: jaromir.blaha(zavinac)hnutiduha.cz
Pavla Matějková, Sdružení Calla
telefon: 387 311 381, email: pavla.matejkova(zavinac)calla.cz
Dagmar Kjučuková, Okrašlovací spolek Zdíkovska
telefon: 388 426 213, email: kjucukovi(zavinac)tiscali.cz

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz