Dnes je 24. února 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání
Tisková zpráva ze dne 3. června 2010

Calla představí Sociologickou studii Boletic a okolí

V pondělí 7. června představí Calla v Českých Budějovicích výsledky sociologické studie - Vojenské území Boletice a jeho okolí, kterou zpracovala paní Mgr. Eliška Novotná z Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci. Záměrem sociologického výzkumu bylo zjistit specifika a rizika území Vojenského újezdu Boletice v porovnání s jeho okolím za účelem jeho případné revitalizace.

V minulých letech byl Vojenský újezd Boletice zkoumán především co do své přírodovědné hodnoty, která se ukázala natolik významná, že nelze pochybovat o nutnosti zachování zvláštního režimu ochrany pro toto území. Na druhou stranu se zároveň a zcela logicky objevily snahy tento potenciál tržně využít. Začala debata o revitalizaci tohoto zvláštního území, byly zpracovány studie, které víceméně obsahovaly vizi, že proces revitalizace vojenského prostoru bude znamenat významné pozitivní změny pro místní obyvatele spočívající v masovém oživení turistického ruchu. Studie však již nekonstatovaly, kdo vlastně má toto území revitalizovat, odkud přijdou ti, kdo celý proces zahájí a zainvestují a v nakolik skutečné míře přinese revitalizace pozitiva místním obcím a především jejím občanům.

Sociologická studie hledá odpověď na tuto otázku v analýze připravenosti místních obyvatel pro působení v hospodářské sféře a v předpokládané připravenosti na změnu.

Veřejná prezentace se uskuteční v pondělí 7. června od 14 hod. na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31 ve Veselovského posluchárně B3.


Další informace:
Pavla Matějková, Sdružení Calla
telefon: 387 311 381, email: :pavla.matejkova(zavinac)calla.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Ministerstvem životního prostředí.

eea norway grant pros mpcr
 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz