Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Jihočeský kraj podporuje projekt lyžařského centra

5. 5. 2004, Moderní obec, str. 10, Životní prostředí

MARIA PTÁČKOVÁ, tisková mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje

 

Konkrétní představy Jihočeského kraje o využití vojenského výcvikového areálu Boletice naznačuje tento článek.

Využití stávajícího vojenského výcvikového prostoru Boletice pro civilní účely má z pohledu Jihočeského kraje dva aspekty. První a zcela podstatný je, zda se podaří výhledově dospět ke zrušení vojenského újezdu Boletice a převést území na obecní samosprávu.

SPOLEČNÉ MEMORANDUM
Představitelé Jihočeského kraje v této věci již delší dobu jednají s Ministerstvem obrany. Na nedávné schůzce jihočeského hejtmana Jana Zahradníka s prezidentem republiky Václavem Klausem a za účasti ministrů obrany a životního prostředí Miroslava Kostelky a Libora Ambrozka se zúčastněné strany dohodly, že vytvoří pracovní skupinu, která se bude touto možností komplexně zabývat. Je připravené memorandum Jihočeského kraje a Ministerstva obrany o společném postupu ve věci civilního využití vojenského újezdu Boletice, které už schválila Rada Jihočeského kraje. Tento dokument stanovuje časově vymezené čtyři fáze postupu s cílovým rokem 2010. Smyslem převedení boletického prostoru pro civilní účely, o které se zasazují i starostové lipenských obcí, je dospět k tomu, aby obecní samospráva mohla spolurozhodovat o jeho využití ve prospěch obyvatel regionu. Druhým aspektem využití boletického prostoru je zásadní problém provázející další možnosti turistiky, která je pro rozvoj Lipenska zcela určující. Statisticky je prokázáno, že tuto oblast navštěvují rekreanti z 90 % pouze v létě. To se odráží v sezónní nezaměstnanosti a v konečném důsledku v postupném vysidlování Šumavy. Jihočeský kraj proto podporuje projekty na rozšíření zdejší zimní turistické nabídky. Vhodné podmínky pro lyžařský areál má zejména šumavský vrchol Smrčina, kde se přímo nabízí součinnost s lyžařským střediskem Hochficht na rakouské straně hranice. Ministerstvo životního prostředí však doposud odmítalo rozvoj jakýchkoliv aktivit v této oblasti. Tento fakt způsobil dokonce zablokování přípravy územních plánů velkých územních celků Českokrumlovsko II, Prachaticko a Jihočeský kraj.

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍNOSY
Společnosti Lipno servis, s. r. o. a 8000, s. r. o., které v oblasti Lipenska působí již od roku 1990, navrhují projekt na posílení zimní sezóny vybudováním lyžařského centra minimálně regionálního významu. Na základě analýzy klimatických a geografických podmínek v regionu se podařilo vytipovat několik lokalit. Jako nejvhodnější se nejen v Jihočeském kraji jeví údolí Chlumanského potoka a jeho okolí, nacházející se v severovýchodním cípu Želnavské pahorkatiny a sevřeném třemi jejími vrcholy Chlum (1190 m n. m.), Chlumek (1025 m n. m.) a Plešný (1065 m n. m.), které v současnosti tvoří severovýchodní hraniční část vojenského výcvikového prostoru Boletice. Pro umístění lyžařských sjezdových tratí je možné dosáhnout převýšení od 215 až po 425 m. Trati mohou vést v nadmořské výšce 700 - 1190 m nad mořem. Přilehlá náhorní plošina nabízí svou výškou a přehledným terénem ideální příležitost pro umístění lyžařského běžeckého areálu, který by se stal vstupem do sítě dalších sportovních i turistických běžeckých tras. Charakter projektu a jeho rozsah by vyžadoval vícezdrojové financování včetně prostředků Evropské unie. Předpokládá se, že vybudováním lyžařského centra se zvýší příjmy regionu z cestovního ruchu a navazujících služeb o 1 až 1,5 miliardy korun ročně a vznikne zhruba 1000 až 1500 pracovních příležitostí v cestovním ruchu. Projekt podpořilo zastupitelstvo kraje, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje a Jihočeská hospodářská komora. Možnost využití vojenského újezdu Boletice pro rozvoj cestovního ruchu v kraji považují za neopakovatelnou šancí.

 

nahoru

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz