Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Bylo by přirozené zachovat neporušenou přírodu Boletic

5. 5. 2004, Moderní obec, str. 9, Životní prostředí

ADDY COOLBERGEN, Coolbergen Consulting, s. r. o. , Srnín u Českého Krumlova

 

Již delší dobu sleduji s obavami návrhy na využití vojenského výcvikového prostoru Boletice v jižních Čechách, který by měl být uvolněn z potřeb Armády ČR.

Studie předpokládají, že v části tohoto prostoru vznikne rozsáhlý turistický areál s několika desítkami lanovek, hotelů a dalších zařízení určených převážně k zimní rekreaci. Vypadá to na první pohled docela zajímavě. Otázkou však je, zda je možno tento záměr uskutečnit právě v tomto území. Podle mého názoru rakouské Alpy nabízejí tradičně mnohem více možností k zimní rekreaci než jižní a jihozápadní Čechy. Navíc vybudování lyžařského střediska v Boleticích s podmínkami srovnatelnými se zimními středisky první kategorie nelze dosáhnout bez rozsáhlé státní podpory. Přitom několik cestovních kanceláří prodává lyžařské výlety do Rakouska, ale přenocování nabízí v ubytovacích zařízeních podél Lipna. Podobná situace je i v dalších příhraničních oblastech ČR. Domnívám se proto, že rozvoj boletického vojenského prostoru by měl vycházet z jiného pohledu.

SAFARIPARK PROPOJIT S TURISTIKOU
Výcvikový prostor Boletice sloužil od roku 1947 k výcviku naší armády a posléze i vojsk bývalé Varšavské smlouvy a od roku 1991 jednotek armád začleněných v NATO. V letech 1969 až 1989 byla na jeho území dislokována jednotka Sovětské armády. Navzdory negativnímu vlivu intenzívního používání zbraní a další techniky jsou zdejší přírodní podmínky z hlediska výskytu flóry a fauny velmi cenné. Tento fakt konstatuje i studie Ministerstva životního prostředí z roku 1991. Podařilo se je zachovat hlavně díky zákazu vstupu civilního obyvatelstva a citlivě prováděné zemědělské a lesnické činnosti. Je proto přirozené zaměřit se na to, co je v tomto území nejcennější, tedy na přírodu a charakter území bez výrazných rušivých prvků civilizačního působení člověka. Například vytvořit zde přírodní safaripark a vhodně jej propojit s turistikou. Připomeňme, že tento prostor se nachází mezi Lipenským jezerem, atraktivním územím Českokrumlovska, Prachaticka a blízké oblasti Českobudějovicka. V safariparku by mohli návštěvníci sledovat v téměř volné přírodě (se zajištěním bezpečnosti návštěvníků i zvířat) zvěř typickou pro danou oblast včetně těch druhů, které zde dříve žily, nebo které se jinde než v podobných podmínkách už nevyskytují. Svůj domov by tu mohla najít i zvěř, která je na seznamu ohrožených druhů. Podobný areál můžeme nalézt například v Bavorsku poblíž česko - německé hranice. Až 80 % z celkové rozlohy výcvikového prostoru v Boleticích je možno využít tímto způsobem. Ovšem pouze safaripark nepřinese tolik důležité finanční prostředky pro rozvoj této oblasti. Komerčně však lze využít i některé jeho části, zejména ty, které už jsou vybaveny infrastrukturou. Jsou zde administrativní budovy, ubytovací a stravovací komplexy s potřebným zázemím pro kulturní a sportovní aktivity. Síť komunikací umožňuje spojit všechny části osobními, nákladními vozy včetně prostředků hromadné dopravy. V prostoru jsou vybudovány i zastávky železnice. Je to potenciál, který může tvořit nadstavbu přírodního safariparku.

AGROTURISTICKÉ PROJEKTY
Při přípravě komerčních záměrů bychom měli klást důraz na agroturistické projekty. Stávající zemědělské usedlosti na tomto území i v blízkém okolí (Hodňov, Ktiš, Květušín, Březovík, Tisovka, Arnoštov atd.) včetně stravovacích, sportovních a kulturních zařízení napojených na další činnosti safariparku, mohou posloužit k několikadenním pobytům rodin s dětmi. V bývalých areálech výcvikových zařízení (Podvoří, Otice, Třebovice) by bylo možné organizovat i populární "survival" aktivity. Určitě by se našlo mnoho dalších nápadů, jak toto území smysluplně využít. Důležitým hlediskem je při tom i množství vynakládaných prostředků. Na agroturistické projekty lze však čerpat peníze ze strukturálních fondů Evropské unie.

ALTERNATIVNÍ PROJEKT DEVELOPMENT
Vedle menších agroprojektů stojí za úvahu příprava jednoho nebo dvou větších projektů na základě výběrového řízení. Například projekt výstavby luxusního karavan campingu v blízkosti jedné ze stávajících obcí - na rozloze zhruba pěti hektarů s kapacitou pro 150 osob. Druhou eventualitou je vybudování "bungalového" parku pro české a zahraniční zájemce s možností odkoupení objektu a následným pronajímáním turistům. Zájem nizozemských občanů o nákup domů v České republice se v posledních letech výrazně zvyšuje, zejména o domy v přírodě. Podle mého názoru je příroda hlavním prvkem rozvoje bývalého vojenského prostoru Boletice. Ovšem samotné přírodní podmínky neznamenají žádný přínos pro zaměstnanost a ekonomickou prosperitu. Proto je potřebné doplnit areál rozvojem dostupných hospodářských činností. Doporučuji soustředit veškeré aktivity k dosažení konečného řešení, kterým je vytvoření přírodního parku s komerčními doplňkovými činnostmi, jejichž účelem bude pokrytí nákladů na provozování parku

nahoru

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz