Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Zastupitelstvo Jihočeského kraje vzalo bez větší diskuze na vědomí syntetickou část studie pro využití vojenského újezdu Boletice.

čara

16.10.2007 - Úvodem zdůraznil hejtman Jan Zahradník, že se jedná o naplňování úkolu z loňské deklarace, kterou potvrdili i současní ministři Parkanová a Bursík. Důkazem je i jmenování zástupců  obou ministerstev do pracovní skupiny (MŽP - náměstek Pelc, MO - náměstek Padělek, MMR - doplní). Hlavním úkolem skupiny je příprava návrhu zákona na změnu VVP Boletice.

  • Zastupitelé projevili minimální zájem v diskuzi, (dva zastupitelé se dotkli otázky  srážkového stínu, viz umělé zasněžování a jeden zastupitel navrhl  obnovení historických cest v celém prostoru)což je v rozporu se zájmem, který projevili někteří na exkurzích do Boletic. To se ovšem, stejně jako snaha o předání maxima informací, neprojevilo na konečném hlasování:  40 pro studii, nikdo proti a 3 se zdrželi hlasování.
  • Cílem studie je doplnění bílého místa na mapě kraje, respektive na novém územním plánu, který využívá dikce nového zákona a postihuje na rozdíl od konceptu VÚC z roku 2005 celý VVP Boletice. Přesto je zájem kraje v současné době nezačlenit (rozumějme nevyužívat, celý prostor, ale pouze 17% okolo Špičáku)
  • V prezentaci byla využita mapa z Polyfunkční studie, kterou "nechala udělat armáda".
  • Porovnáním lokality Chlum a Špičák jako dva "fleky na mapě" byla provokativně prezentována "bezcennost" lokality Špičák i když o  střetu s ochranou přírody, natož pak o naturovém hodnocení záměru, nepadlo ani slovo! Pouze zmínka, že 100% území lokality Špičák je v CHKO.  Hlavní srovnání - různá náročnost na obsluhu a blízkost infrastruktury.
  • Pro doplnění infrastruktury se počítá s mírným obnovením sídel v blízkosti (na původních základech!)
  • Atraktivitou se stane i lanovka s rozhlednou na Špičáku.
  • Časová dostupnost na konečná parkoviště Otice a Slunečná 20 minut. Dále již bez motoristického provozu. Zvažováno je funkční využití stávající vojenské cesty Kájov - Otice.
  • Prostor - "knedlík" Špičák zůstává stejný jako na  mapě  Lipensko - zimní turistická sezona z loňského roku, tedy ne pouze zájem o území okolo Špičáku a Horní Plané. 32 km sjezdovek bylo graficky sice vyznačeno čarami, ale to je pouze orientační, neboť na každou sjezdovku  musí být zvláštní projekt. Běžeckých tratí má být 70 km s východisky Stará huť, Pernek, Otice, Slunečná, Horní Planá.
  • Kapacita 8 500 návštěvníků denně. Ubytovací kapacity - Horní planá, okolí Lipna a zmíněné revitalizace původních sídel. Uvažuje se o nárůst 1.500 lůžek.
  • Reálně se pro maximální využití počítá s umělým zasněžíváním. I zde je výhodnost lokality Špičák - k dispozici jsou bez omezení kapacity dvě mohutné vodní nádrže Lipno a Olšina  ve spojení s 2-3 přečerpávacími nádržemi.

 

Přílohy:
Postřehy, nové skutečnosti, z projednání tohoto bodu ke stažení (doc, 36 kB)

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz